FAQs Complain Problems

दिपेन्द्र रावल

ईमेल: 
drkusum75@gmail.com
फोन: 
९८५७८२४४०८

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी