FAQs Complain Problems

याेजना सम्झाैता गर्दा चाहिने कागजातहरू के के हुन्?

१. अामभेला काे निर्णय(एक जना जनप्रतिनिधि काे राेहबरमा)

   क. उपभाेक्ता समिति गठन

   ख. सम्झाैता गर्ने निर्णय

   ग. खाता संचालन गर्ने निर्णय

२. संस्था वा उपभाेक्ता समिति दर्ता प्रमाणपत्र

३. संस्था वा उपभाेक्ता समिति का पदाधिकारीहरूकाे नागरिकताकाे प्रतिलिपि

४. संस्था वा उपभाेक्ता समिति काे छाप

५. लागत इस्टमेट

६.वडा कार्यालयकाे सिफारिस 

७. सम्झाैता गरी पाउँ भन्ने निवेदन

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी