FAQs Complain Problems

औषधी तथा ‍‍औषधीजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी