FAQs Complain Problems

वडा नं ७

सम्पर्क नं.: ९८१३७१६४३६

इमेल: tribeniwada7@gmail.com

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
वडा सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य
सचिव
कार्यालय सहायक