FAQs Complain Problems

गाउँपालिका भन्दा वाहिर भइ घर फर्कन चाहानेहरुका लागि सुचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी