FAQs Complain Problems

ट्रस ब्रिजको लागि स्टिल पार्टस खरिदको लागि बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी