FAQs Complain Problems

निर्मला बिष्ट खड्का

ईमेल: 
cpnnirmalabista11@gmail.com
फोन: 
9847983035, 9822558503

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी