FAQs Complain Problems

सिलाई कटाई तालिममा प्रशिक्षण कार्यको लागि गाउँकार्यपालिका कार्यालयमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी