FAQs Complain Problems

राजकाेट धार्मिक मन्दिर

Read More

दहबाङ्ग पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone Number:
9809855122
उपाध्यक्ष
Phone Number:
9748538975

कर्मचारीहरू

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
drkusum75@gmail.com
Phone Number:
९८२९५४६४९८, ९८५७८२४४०८
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.trivenimunrukum@gmail.com
Phone Number:
9803039237
इन्जिनियर
Email:
pmvupen@gmail.com
Phone Number:
9822828929

जानकारी