FAQs Complain Problems

राजकाेट धार्मिक मन्दिर

Read More

दहबाङ्ग पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone Number:
9809855122
उपाध्यक्ष
Phone Number:
9748538975

कर्मचारीहरू

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
drkusum75@gmail.com
Phone Number:
९८२९५४६४९८, ९८५७८२४४०८
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.trivenimunrukum@gmail.com
Phone Number:
9803039237
इन्जिनियर
Email:
pmvupen@gmail.com
Phone Number:
9822828929

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू .२००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा
 • अायश्राेत भए अायश्राेत खुल्ने कागजात
 • अन्य अावश्यक कागजात
 • चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत लगायतका कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएकाेे कागजात
 • सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदनपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • बसार्इसरार्इकाे हकमा बसार्इसरार्इ दर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतलिपि
 • चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत लगायतका कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद
 • जग्गाधनी प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदनपत्र र नागरिकताकाे प्रमाणपत्र/ जन्मदर्ताकाे प्रतिलिपि
 • कुन प्रकारकाे शारिरीक अपांगता हाे साे सम्बन्धी मेडिकल सुपरीटेन्डेन्टकाे सिफारिस
 • व्यक्ति स्वंय उपस्थित हुनुपर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीकाे प्रतिवेदन
सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. १००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदनपत्र र नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि ्र
 • घर भएमा चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत लगायतका कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद 
 • व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर तिरेकाे रसिद
 • शैक्षिक याेग्यताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेकाे निवेदन 
 • निवेदककाे नागरिकता प्रमाणपत्रकाे सिफारिस
 • मृतक र निवेदक विचकाे नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाकाे प्रतिलिपि
 • सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नुपर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • चालु अा.व. सम्मकाे गाउँपालिकालार्इ तिर्नुपर्ने मालपाेत लगायतकाे कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएकाे कागजात
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. १००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खाेजेकाे स्पष्ट अाधार
 • साविक मुलुककाे नागरिकता परित्याग गरेकाे वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएकाे पुष्टि गर्ने कागजातहरू
 • नेपालमा १५ वर्ष देखि  कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • वैवाहिक अंगिकृतकाे लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि र सम्बन्धित  देशकाे अाधिकारीक प्रमाणपत्र
 • नेपाली भाषा लेख्न र बाेल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरू
 • पासपाेर्ट  सार्इजकाे फाेटाे ३ प्रति 
 • चालु अा.व. सम्मकाे गाउँपालिकालार्इ तिर्नुपर्ने मालपाेत लगायतकाे कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएकाे कागजात
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नयाँ नागरिकताकाे सिफारिस रू. १५० र प्रतिलिपिकाे सिफारिस रू. २००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदनपत्र र अामा/ बुवाकाे नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि 
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • विवाहित महिलाकाे हकमा पति/अामा/ बुवाकाे नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • चारित्रिक प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि (विद्यार्थीकाे हकमा)
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि (विवाहितकाे हकमा)
 • बसार्इसरी अाएकाे हकमा बसार्इसरार्इकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • दुवै कान देखिने पासपाेर्ट सार्इजकाे फाेटाे २ प्रति
 • चालु अा.व. सम्मकाे गाउँपालिकालार्इ तिर्नुपर्ने मालपाेत लगायतकाे कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएकाे कागजात
 • कर्मचारी परिवारकाे हकमा सम्बन्धित कार्यालयकाे सिफारिस
 • प्रतिलिपि नागरिकताकाे हकमा पुरानाे नागरिकताकाे प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- साेही दिन,सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँट/शाखाका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू .२००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • रीत पुगेका कागजातहरू
 • गाउँपालिकालार्इ चालु अा.व.मा तिर्नुपर्ने मालपाेत लगायतका कर तथा राजश्व तिरेकाे प्रमाण (रसिद)

Pages

जानकारी

Pages