FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम २०७६ ७६/७७ 09/20/2019 - 22:56 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका विनियाेजन एेन, २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 13:00 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका विनियाेजन एेन, २०७५.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका अार्थिक एेन, २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 12:40 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका अार्थिक एेन २०७५।०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको अाकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ । ७४/७५ 02/25/2018 - 17:30 PDF icon aakashmik kosh sanchalan kayabidhi.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विद्यालय शिक्षा कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७४ । ७४/७५ 02/25/2018 - 17:28 PDF icon bidhyalaya sikcha karyanawayan karyabidhi.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको अाधारभुत शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ । ७४/७५ 02/25/2018 - 17:26 PDF icon aadharbhut sikcha paricha sanchalan karyabidhi.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका अस्थायी / करार कर्मचारी पदपुर्ति सम्बन्धि कार्यविधि तथा परिक्षामा खटिने कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४ । ७४/७५ 02/25/2018 - 17:11 PDF icon asthai karar karmachari padpurti karyabidhi.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाकाे अार्थिक एेन मा व्यवस्था भए अनुसार कर तथा शुल्क स‌‌कलन सम्वन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 18:30 PDF icon KARYABIDHI 2074.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाकाे अार्थिक एेन, २०७४ ७४/७५ 12/08/2017 - 18:06 PDF icon Aarthik yen.pdf

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?