FAQs Complain Problems

वडा नं १०

सम्पर्क नं.: ९८५७८२२८१७

इमेल: tribeniwada10@gmail.com

सूचना अधिकारी

धनि प्रसाद खड्का
        ना.सु.
सम्पर्क नम्बरः ९८०३२२०३०७

वडा पदाधिकारी