FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दाेस्राे किस्ता पाउने वडा नं. १ का लाभग्राहिहरूकाे विवरण। ७५/७६ Wednesday, April 24, 2019 - 12:36 PDF icon वडा नं. १.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दाेस्राे किस्ता पाउने वडा नं. २ का लाभग्राहिहरूकाे विवरण। ७५/७६ Wednesday, April 24, 2019 - 12:36 PDF icon वडा नं. २.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दाेस्राे किस्ता पाउने वडा नं. ३ का लाभग्राहिहरूकाे विवरण। ७५/७६ Wednesday, April 24, 2019 - 12:35 PDF icon वडा नं. ३.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दाेस्राे किस्ता पाउने वडा नं. ४ का लाभग्राहिहरूकाे विवरण। ७५/७६ Wednesday, April 24, 2019 - 12:35 PDF icon वडा नं. ४.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दाेस्राे किस्ता पाउने वडा नं. ५ का लाभग्राहिहरूकाे विवरण। ७५/७६ Wednesday, April 24, 2019 - 12:34 PDF icon वडा नं. ५.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दाेस्राे किस्ता पाउने वडा नं. ६ का लाभग्राहिहरूकाे विवरण। ७५/७६ Wednesday, April 24, 2019 - 12:33 PDF icon वडा नं. ६.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दाेस्राे किस्ता पाउने वडा नं. ७ का लाभग्राहिहरूकाे विवरण। ७५/७६ Wednesday, April 24, 2019 - 12:32 PDF icon वडा नं. ७.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दाेस्राे किस्ता पाउने वडा नं. ८ का लाभग्राहिहरूकाे विवरण। ७५/७६ Wednesday, April 24, 2019 - 12:32 PDF icon वडा नं. ८.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दाेस्राे किस्ता पाउने वडा नं. ९ का लाभग्राहिहरूकाे विवरण। ७५/७६ Wednesday, April 24, 2019 - 12:31 PDF icon वडा नं. ९.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दाेस्राे किस्ता पाउने वडा नं. १० का लाभग्राहिहरूकाे विवरण। ७५/७६ Wednesday, April 24, 2019 - 12:28 PDF icon वडा नं. १०.pdf

Pages