FAQs Complain Problems

वडा नं ७

सम्पर्क नं.: ९८१३७१६४३६

इमेल: tribeniwada7@gmail.com

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
9747087442
वडा सदस्य
9745066726
वडा सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य
9748539863
सचिव
9813716436
कार्यालय सहायक