FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

केहि पनि भेटिएन ।

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?