FAQs Complain Problems

वडा नं ९

सम्पर्क नं.: ९८२२८४७४८२

इमेल: tribeniwada9@gmail.com

सूचना अधिकारी

धनि प्रसाद खड्का
        ना.सु.
सम्पर्क नम्बरः ९८०३२२०३०७

वडा पदाधिकारी