FAQs Complain Problems

वडा नं ३

  • वडा सचिव ( सहायक पाचौं प्र.): नवराज खड्का
  • सम्पर्क नं.: ९८४३५२७४६२
  • इमेल: tribenigpward3@gmail.com
Ward Contact Number: 
9810181949

सूचना अधिकारी

धनि प्रसाद खड्का
        ना.सु.
सम्पर्क नम्बरः ९८०३२२०३०७

वडा पदाधिकारी