FAQs Complain Problems

वडा नं. १

वडा सचिव

धनि प्रसाद खड्का ( ना.सु.)

सम्पर्क नं.:9806233677

इमेल: trivenigpward1@gmail.com

Population: 
3417
Ward Contact Number: 
9803220307

वडा पदाधिकारी