FAQs Complain Problems

अा.व. २०७५।०७६ प्रथम किस्ताकाे सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वडा नं. २ का लाभग्राहीहरूकाे विवरण।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी