FAQs Complain Problems

वडा नं २

सम्पर्क नं.: ९८४९३६२४५३

इमेल: tribeniwada2@gmail.com

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी