FAQs Complain Problems

त्रिवेणी गाउँपालिका रूकुम पश्चिम द्धारा १० वटै वडाहरूमा "कृषि गुरू याेजना निमार्ण " याेजना अन्तर्गत अाज मिति २०७५।११।२३ गते वडा नं. ३ र ६ बाट कार्य शुभारम्भ गरियाे।

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी