FAQs Complain Problems

त्रिवेणी गाउँपालिका रूकुम पश्चिमले मिति २०७६/०१/१२ गते गा.पा. उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट खड्का ज्यु काे संयाेजकत्वमा अपांगता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ तथा अपाङ्गता परिचय पत्र वर्गिकरण निर्देशिका बमाेजिम अपांगता परिचयपत्र वितरण गरेकाे छ।

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी