FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्‍वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Health and Hygine Pvt. Ltd.)

Sanitary pad procurement project

दस्तावेज: 

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन संचालनार्थ सामाग्री खरिदको शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

दस्तावेज: 

Pages