FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायक कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी