FAQs Complain Problems

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन संचालनार्थ सामाग्री खरिदको शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

सूचना अधिकारी

धनि प्रसाद खड्का
        ना.सु.
सम्पर्क नम्बरः ९८०३२२०३०७