FAQs Complain Problems

खानेपानी पाइप खरिदको लागि वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी