FAQs Complain Problems

दुग्ध डेरीसम्वन्धि सामानहरु क्याटलग विधिवाट खरिदका लागि सुचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी