FAQs Complain Problems

नविन प्रविधिमा आधारीत वस्तुगत विवरण (Digital Profile) निर्माणका लागि परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी