FAQs Complain Problems

पेदीखेत मुरु झ्यामखोला खारा सडक निर्माणको लागि वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी