FAQs Complain Problems

विजु विरुवा खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी