FAQs Complain Problems

सडक निर्माण सम्बन्धि विद्युतिय बोलपत्र आह्वान गरीएको सूचना

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी