FAQs Complain Problems

त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन

Read More

दहबाङ्ग पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

छैटौँ गाउँसभाको झलकहरु

Read More

छैटौँ गाउँसभाको झलकहरु

Read More

राजकाेट धार्मिक मन्दिर वडा नं.७

Read More

त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको नाईट भिजन सहितको हेलिप्याड

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

कर्मचारीहरू

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू .२००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा
 • अायश्राेत भए अायश्राेत खुल्ने कागजात
 • अन्य अावश्यक कागजात
 • चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत लगायतका कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएकाेे कागजात
 • सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदनपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • बसार्इसरार्इकाे हकमा बसार्इसरार्इ दर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतलिपि
 • चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत लगायतका कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद
 • जग्गाधनी प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदनपत्र र नागरिकताकाे प्रमाणपत्र/ जन्मदर्ताकाे प्रतिलिपि
 • कुन प्रकारकाे शारिरीक अपांगता हाे साे सम्बन्धी मेडिकल सुपरीटेन्डेन्टकाे सिफारिस
 • व्यक्ति स्वंय उपस्थित हुनुपर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीकाे प्रतिवेदन
सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. १००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदनपत्र र नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि ्र
 • घर भएमा चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत लगायतका कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद 
 • व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर तिरेकाे रसिद
 • शैक्षिक याेग्यताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेकाे निवेदन 
 • निवेदककाे नागरिकता प्रमाणपत्रकाे सिफारिस
 • मृतक र निवेदक विचकाे नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाकाे प्रतिलिपि
 • सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नुपर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • चालु अा.व. सम्मकाे गाउँपालिकालार्इ तिर्नुपर्ने मालपाेत लगायतकाे कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएकाे कागजात

Pages

जानकारी