FAQs Complain Problems

राजकाेट धार्मिक मन्दिर वडा नं.७

Read More

दहबाङ्ग पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

छैटौँ गाउँसभाको झलकहरु

Read More

छैटौँ गाउँसभाको झलकहरु

Read More

रकम निकासा गर्दा चाहिने कागजातहरू के के हुन्?

१. प्राविधिक मूल्याङ्कन ।

२. कार्य सम्पन्न भएकाे संस्था वा उपभाेक्ता काे निर्णय।

३. अाम भेला गरी सार्वजनिक परिक्षण काे निर्णय ।

४. गा.पा.अनुगमन समितिकाे अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस ।

५. प्राविधिककाे कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ।

६. रू २०,०००। (विस हजार भन्दा बढी खर्च भए भ्याँटविल।

७. वडा कार्यालयबाट अनुगमन गरी कामसम्पन्न भएकाे सिफारिस।

८. डाेजर वा एक्साभेटर प्रयाेग भए काेटेशन ३ गाेटाकाे ।

९. भुक्तानी पाउँ भन्ने निवेदन।

Pages

जन प्रतिनिधि

कर्मचारीहरू

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, ३५ दिनपछि रू. १००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • मृतककाे नागरिकता र सूचना दिन अाउनेकाे नागरिकता
 • मृतकसँग सम्बन्ध जाेडिने प्रमाणपत्र
 • अविवाहित मृतककाे हकमा स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का पत्र
 • मृतककाे नागरिकता नभएकाे हकमा स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
 • सूचना दिने व्यक्तिकाे नागरिकता नभएमा स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का 
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, ३५ दिनपछि रू. १००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • बालककाे बाबु/अामाकाे नागरिकता
 • चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत लगायतका कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद
 • अस्पतालमा जन्म भएकाे हकमा सम्बन्धित अस्पताल जन्म प्रमाणित गरेकाे परिचयपत्रकाे प्रमाणित प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. राप्ति राजमार्गकाे छेउछाउका घर घडेरी र व्यापारिक मात्र रू. १० प्रतिवर्गमिटरकाे, २. राप्ति राजमार्ग देखि १०० मिटर दायाँ बायाँकाे घरजग्गा र अन्य प्रमुख सडक अासपासकाे रू. ५ प्रतिवर्गमिटर, ३. अन्य क्षेत्रकाे रू. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाकाे प्रतिलिपि
 • जग्गा रहेकाे क्षेत्रकाे प्रमाणित प्रतिलिपि, नापी नक्सा
 • चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत लगायतका कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद
 • निवेदक स्वंय वा निजले अन्य व्यक्तिलार्इ ताेकेकाे हकमा निज निवेदकले दिएकाे अधिकृत वारेसनामाकाे प्रमाणित प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन( बाटाेकाे नाम, टाेल समेत खुलाउने), नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी  प्रमाणपुर्जाकाे प्रमाणित प्रतिलिपि
 • जग्गा रहेकेा क्षेत्रकाे प्रमाणित सक्कल नापी नक्सा 
 • चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत लगायतकाे कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद
 • लिने दिने दुवै व्यक्ति नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुनु पर्ने वा निजहरूले दिएकाे अधिकृत वारेसकाे प्रमाणित प्रतिलिपि 
 • स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन
सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- साेही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. २००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि र निवेदन पत्र 
 • नाम फरक परेकाे पुष्टि गर्ने प्रमाणित कागजातहरू
 • चालु अा.व. सम्मकाे मालपाेत लगायतका कर तथा राजस्व तिरेकाे रसिद
 • सम्बन्धित व्यक्ति वा हकवाला उपस्थित भर्इ  सनाखत गर्नुपर्ने
 • अावश्यकता अनुसार स्थानीय गाउँ/प्रहरी सर्जमिन मुचुल्काकाे प्रतिवेदन माग गर्न सकिने 

Pages

जानकारी